Ծրագիր

«Իմացումի հրճվանք» 

5 տարեկանների ուսուցում

1-3-րդ դասարաններ
Մայրենի լեզու
Մաթեմատիկա
Ես և շրջակա աշխարհը

Ֆիզկուլտուրա    
Երաժշտություն
Շ
ախմատ

 

 

Реклама